martes, 20 de noviembre de 2007

Festa Major - Revista Travessera
clicar la imagenEl Racó vá assistir a las reunions de les comissions de participació a la Regiduria per el disseny del Programa d'Actuació Municipal (PAM 2.008-2.011) a Les Corts, reben molt interés per part del veins.
Propostes relatives al Pla d'equipaments publics pel Districte de Les Coïts a desenvolupar en el proper exercici municipal. ( 2008-2011)1.- D'educaciô1.1.- Escoles bressol. Creaciô de nous centres repartits geogràficament. Propostes relacionades amb la demanda de places no ateses. Possibles ubicacions :Les Corts-nord : concertaciô amb el ministeri de l'exèrcit per a la cessiô de la caserna del Bruc per a equipaments de ciutat ( total del solar 5,4 Ha ). No sembla gens adient ubicar-hi, corn s'anunciava a la premsa, un destacament militar actiu enmig d'una zona veinai estable i una super afluència diurna durant 9 mesos de l'any.Les Corts-est : Pla de reforma de la Colônia Castells.Les Corts sud i oest : zona d'equipaments al c. Danubi.1.2.- Escola primària . Previsiô de nou centre d'acord amb places no ateses.1.3.- Instituts.Nou centre previst pel Pla Anglesola a la cruïlla de Numància-Anglesola. Revisiô de la funcionalitat dels centres Joan Boscàn i Ausias March. Previsiô de nous centres.1.4.- Formaciô Professional.Revisiô del cens de demanda per part de la Conselleria d'Ensenyament. Possibilitats dels centres que ara imparteixen l'ESO (Instituts de la carret.d'Esplugues).1.5.- Educaciô especial : infants i adolescents. Col.laboraciô amb soluciô per l'escola Paideia. (Telefonica del c. Burdeus).1.5.- Educaciô d'adults : zona-est. Possibilitat a Colônia Castells dins d'un nou centre civic-cultural-educatiu.2.- De cultura i activitat civica2.1- Biblioteca de barri a la Zona-centre. Proximitat als centres escolars. Projecte delC.Novell.2.2.- Centre de dinamitzaciô civica i cultural a Les Corts-Est.2.3.- Idem a Les Corts-Nord. Difiissiô de serveis universitaris oberts al barri.2.4.- Millora a l'Auditori de Masferrer ( acûstica, magatzem material, etc.).2.5.- Hôtel d'entitats per acollir : grups socials especifics, ( estudis socials, associacionsde veïns, persones amb discapacitats, ampliaciô de l'espai jove, etc.). Possibilitat al PlaAnglesola.2.6.- Habilitar la "Casa Hurtado" per activitat cultural i civica.3- DelaGentGran3.1.- Habitatge tutelat. Creaciô de noves places geogràficament distribuïdes. Prévisions i calendari d'acord amb la demanda que registren els serveis socials del Districte. Corregir déficit de la zona oest (equipaments c.Danubi).
3.2.- Aules de difussiô cultural, salut, entreteniment i voluntariat vinculades a centresresidencials i obéîtes al barri.3.3.- Recuperar l'espai destinât a la gent gran a Masferrer.3.4- Residencies assistides. Accelerar la construcciô del centre del c.Benavent. Previsiôde soi per atendre futures demandes : c.Danubi,etc. (L'endarreriment del centre delc.Benavent esmentat s'ha degut principalment a problèmes en la disponibilitat del solar)4- Habitatge per joves i en gênerai. Pla Anglesola i Colônia Castells.4.1.- Habitatge de promociô pûblica de lloguer, localitzaciô de nous emplaçaments.4.2.- Llar-residència per a persones amb discapacitat complementari als centresocupacionals4.3.- Pisos vinculats a l'ajut de dones maltractades.4.4.- Reallojament de tots els veïns afectats per actuacions urbanistiques.5.- De salut (vinculaciô amb Conselleria de Sanitat)5.1.- Ampliaciô CAP-Montnegre. Centre de salut mental. Compliment de terminis. 5.2.- Centre de salut Zona Nord. Podria ubicar-se a la caserna del Bruc, c.Danubi, etc. 5.3.- Unitats de medicina/atenciô a malalts/familiars amb dependència. 5.4. - Ampliació CAP - Mejias Lequerica.
A la nostra revista Travessera, podeu veure mes informació al respecte i també fotos de la nostra Festa Major 2.007, comunicado de la Coordinadora d'Entitats (Tema Miniestadi), informe sobre la residencia de gent gran, entrevistas als veïns, etc.

No hay comentarios: