jueves, 22 de noviembre de 2007

Miniestadi


Publicado en el Mundo Deportivo el 22 de Noviembre del 2.007
Primer contacto oficial de una larga negociación.
Hasta ayer, el ayuntamiento de Barcelona no tenia ninguna comunicación oficial del FCBarcelona sobre sus planes para un desarrollo urbanístico de parte de sus terrenos (zona del Mini Estadi y campos de tierra). Todo eran especulaciones e informaciones a través de la prensa, de ahi la cautela de los responsables municipales hasta el momento.
Fué ayer, por medio de Joan Franquesa, cuando el FCBarcelona explicó los planes y las intenciones de la entidad respecto a una gran reconversión urbanistica que, a partir de ahora, inicia su larga cuenta atrás.
Ya dijo el propio alcalde Jordi Hereu, quien elogió el proceso de elección del proyecto, que éste sería un tema que iba a exigir mucha prudencia urbanística y, sobre todo, un acuerdo con los vecinos sin el cual sería muy dificil seguir adelante.
Los vecinos son quienes han hecho los deberes antes que nadie.
Ahora le toca mover ficha a la junta.

martes, 20 de noviembre de 2007

Festa Major - Revista Travessera
clicar la imagenEl Racó vá assistir a las reunions de les comissions de participació a la Regiduria per el disseny del Programa d'Actuació Municipal (PAM 2.008-2.011) a Les Corts, reben molt interés per part del veins.
Propostes relatives al Pla d'equipaments publics pel Districte de Les Coïts a desenvolupar en el proper exercici municipal. ( 2008-2011)1.- D'educaciô1.1.- Escoles bressol. Creaciô de nous centres repartits geogràficament. Propostes relacionades amb la demanda de places no ateses. Possibles ubicacions :Les Corts-nord : concertaciô amb el ministeri de l'exèrcit per a la cessiô de la caserna del Bruc per a equipaments de ciutat ( total del solar 5,4 Ha ). No sembla gens adient ubicar-hi, corn s'anunciava a la premsa, un destacament militar actiu enmig d'una zona veinai estable i una super afluència diurna durant 9 mesos de l'any.Les Corts-est : Pla de reforma de la Colônia Castells.Les Corts sud i oest : zona d'equipaments al c. Danubi.1.2.- Escola primària . Previsiô de nou centre d'acord amb places no ateses.1.3.- Instituts.Nou centre previst pel Pla Anglesola a la cruïlla de Numància-Anglesola. Revisiô de la funcionalitat dels centres Joan Boscàn i Ausias March. Previsiô de nous centres.1.4.- Formaciô Professional.Revisiô del cens de demanda per part de la Conselleria d'Ensenyament. Possibilitats dels centres que ara imparteixen l'ESO (Instituts de la carret.d'Esplugues).1.5.- Educaciô especial : infants i adolescents. Col.laboraciô amb soluciô per l'escola Paideia. (Telefonica del c. Burdeus).1.5.- Educaciô d'adults : zona-est. Possibilitat a Colônia Castells dins d'un nou centre civic-cultural-educatiu.2.- De cultura i activitat civica2.1- Biblioteca de barri a la Zona-centre. Proximitat als centres escolars. Projecte delC.Novell.2.2.- Centre de dinamitzaciô civica i cultural a Les Corts-Est.2.3.- Idem a Les Corts-Nord. Difiissiô de serveis universitaris oberts al barri.2.4.- Millora a l'Auditori de Masferrer ( acûstica, magatzem material, etc.).2.5.- Hôtel d'entitats per acollir : grups socials especifics, ( estudis socials, associacionsde veïns, persones amb discapacitats, ampliaciô de l'espai jove, etc.). Possibilitat al PlaAnglesola.2.6.- Habilitar la "Casa Hurtado" per activitat cultural i civica.3- DelaGentGran3.1.- Habitatge tutelat. Creaciô de noves places geogràficament distribuïdes. Prévisions i calendari d'acord amb la demanda que registren els serveis socials del Districte. Corregir déficit de la zona oest (equipaments c.Danubi).
3.2.- Aules de difussiô cultural, salut, entreteniment i voluntariat vinculades a centresresidencials i obéîtes al barri.3.3.- Recuperar l'espai destinât a la gent gran a Masferrer.3.4- Residencies assistides. Accelerar la construcciô del centre del c.Benavent. Previsiôde soi per atendre futures demandes : c.Danubi,etc. (L'endarreriment del centre delc.Benavent esmentat s'ha degut principalment a problèmes en la disponibilitat del solar)4- Habitatge per joves i en gênerai. Pla Anglesola i Colônia Castells.4.1.- Habitatge de promociô pûblica de lloguer, localitzaciô de nous emplaçaments.4.2.- Llar-residència per a persones amb discapacitat complementari als centresocupacionals4.3.- Pisos vinculats a l'ajut de dones maltractades.4.4.- Reallojament de tots els veïns afectats per actuacions urbanistiques.5.- De salut (vinculaciô amb Conselleria de Sanitat)5.1.- Ampliaciô CAP-Montnegre. Centre de salut mental. Compliment de terminis. 5.2.- Centre de salut Zona Nord. Podria ubicar-se a la caserna del Bruc, c.Danubi, etc. 5.3.- Unitats de medicina/atenciô a malalts/familiars amb dependència. 5.4. - Ampliació CAP - Mejias Lequerica.
A la nostra revista Travessera, podeu veure mes informació al respecte i també fotos de la nostra Festa Major 2.007, comunicado de la Coordinadora d'Entitats (Tema Miniestadi), informe sobre la residencia de gent gran, entrevistas als veïns, etc.