lunes, 17 de marzo de 2008

SENYORA REGIDORA, MOLTES GRACIES

clicar la imagen
Senyora Regidora, moltes gracies per dir "OS TENIM MOLT EN COMPTE" amb el tema de la remodeladió del Nou Camp a la Audiencia Publica de Les Corts.
http://m.es.youtube.com/details?v=ZtUd--pfeGU
El veins de Les Corts lluiten per que el distrite tingui els equipaments necesaris i que segons les Normes Urbanistiques
del Pla General Metropolitá (NNUU) articles 211 a 217 extableixen. Els terrenys del Miniestadi están qualificats con de
Equipaments Comunitaris clau 7a i Parcs i Jardins clau 6a.
Indiquen vídeo amb declaracions dels veïns referent al Miniestadi.
http://m.es.youtube.com/details?v=PPINuWJ-mnQ
Los terrenos del Miniestadi están clasificados como:
Sistema de Equipamientos Comunitarios y Dotaciones Actuales
clave 7a y Sistema de Parques y Jardines urbanos actuales de carácter local, clave 6a. Los suelos destinados a equipamientos comunitarios se clasifican en:
A) Equipamientos docentes: Centros docentes, públicos o privados, y anexos deportivos.
B) Equipamientos sanitarios-asistenciales: Centros sanitarios-asistenciales y geriátricos, públicos o privados, de interés público, social o comunitario; y cementerios.
C) Equipamientos culturales y religiosos: Templos, centros religiosos, centros o instalaciones para congresos, exposiciones, salas de reuniones, de interés público, social o comunitario; y anexos deportivos y recreativos.
D) Equipamientos deportivos y recreativos: Edificaciones e instalaciones deportivas; campamentos; centros de recreo o expansión; balnearios y establecimientos de baños y otros turísticos no residenciales de interés públicos, social o comunitario; y anexos de servicios.
E) Equipamientos de abastecimientos y suministros: Mataderos, mercados y otros centros de abastecimientos, siempre de titularidad publica, aunque de posible gestión privada, y áreas de servicio.
F) Equipamientos técnico-administrativos y de seguridad: Centros o edificios para servicios de la Administración Pública, servicios de seguridad o militares y otros de interés público.
La Comissió de Seguiment del Proyecto de Remodelació del Nou Camp, es va constitui el dia 21.11.07 composada per Ayuntament, FCBarcelona y Veïns (La Coordinadora de AAVV i Entitats de Les Corts) i NO a tornat a tindre cap reunió, demanem reunió i transparencia, per que a las declaracions del Sr. Laporta diu que té contactes amb nosaltres.

No hay comentarios: