lunes, 28 de abril de 2008

LA MOSTRA D'ENTITATS DE LES CORTS


Clicar la imatge.

A la MOSTRA D'ENTITATS DE LES CORTS al nostre stand van rebre moltes visitas a la que donem moltes gracies, com la de la Presidenta del Consell Municipal del Distrite, Senyora Gloria Martín i la Senyora Maria Lluisa Ibañez, Consellera.
Nostra Regidora la Senyora Montserrat Sanchez vá fer la entrega del Diploma de Participació a la AAVV i Comerciants El Racó de Les Corts representada per el nostre Joan Puente.
Va haber peticions molt simpatiques referent a la Residencia de Les Corts SI ES PLAU.
Notre taller de pintura i manualitats va agradá moltissim i més de una veïna i veï vá demanar informació.
Estem a vostra disposició a:
Travessera de Les Corts, 94
08028 Barcelona.
A la web:

Podeu veure diversos videos del Acte.
viernes, 18 de abril de 2008

ELS NOUS VEÏNS I LA MOSTRA D'ENTITATS
clicar la imatge
ELS NOUS VEÏNS.- La Associació de Veïns i Comerciants "El Racó de Les Corts" diu
NO A LA DISCRIMINACIÓ I SI A LA INTEGRACIÓ del NOUS VEÏNS
Els veïns del barri estem amb las MANS obertas per la integració de aquests nous veïns.
En el marc de la Festa Major de Les Corts s'organiza la:
Festa de la Interculturalitat a Les CortsLloc: Plaça de la ConcordiaAl Setembre de 2.008
També informen de aquesta adressa:
OND L'Oficina per la No Discriminació (OND) és un servei d'orientació per a la defensa dels drets de les persones en general,
amb especial atenció als col·lectius discriminats per raó de gènere (sexe i orientació sexual), origen i pertinença cultural (
immigració i minories culturals), salut física i mental (disminucions, malalties cròniques, sida/vih i addiccions), edat (en
especial infància i gent gran) i condició econòmica i/o social de la ciutat de Barcelona.
Carrer Ferran, 32, dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 de la tarda i dimarts i dijous de 9 del matí a 6 de la tarda, l'horari
d'estiu és de dilluns a divendres de 9 a 2 de la tarda, i també:Al telèfon 934 132 000, al fax 934 132 013, missatges de text curts al 933 042 421A l'adreça d'Internet: http://www.bcn.cat/ondA l'adreça de correu electrònic: e-mail: ond@bcn.cat
LA MOSTRA D'ENTITATS.-
La Associació de Veïns i Comerciants "El Racó de Les Corts"
Travessera de Les Corts 9408028 BARCELONA
US CONVIDA a visitar el notre stand el nº 29 de la X MOSTRA D'ENTITATS DEL DISTRITE DE LES CORTS 2008
Faciliten plano i cartell de l'Acte.
OS INVITA a visitar nuestro stand el nº 29 de la X MOSTRA D'ENTITATS DEL DISTRITE DE LES CORTS 2008
Facilitamos plano y cartel de l'Acto.