martes, 31 de enero de 2012

PORTAS DE COLLSEROLA - (Les Corts)


1 PORTA DE LA DIAGONAL
Avinguda Diagonal - Sant Pere Màrtir

Objectius


Ordenació del sector prioritzant la continuïtat dels elements de verd urbà i de parc natural, actuals i de nova creació, incorporant un recorregut transversal entre la cota baixa de la ciutat (Avinguda Diagonal) fins al mirador de Sant Pere Màrtir (Passeig de les Aigües).

Dins l’àmbit d’actuació es proposaran solucions integrades dels diversos àmbits existents com poden ser entre d’altres: dipòsit d’aigües de Finestrelles i entorn, límits i entorn de l’escola St. Peter, la riera en el límit del barri de Finestrelles, els edificis de la companyia d’aigües AGBAR, finca de Sant Pere Màrtir, restes de bateries antiaèries de Finestrelles, mirador dels Xiprers, etc.

El recorregut a plantejar estudiarà el seu inici en la pròpia avinguda Diagonal, la compatibilitat del seu pas a través de l’actual Parc de Cervantes, el creuament de la Ronda de Dalt i la carretera d’Esplugues, la intersecció amb el Passeig de les Aigües, el mirador dels Xiprers i la cota superior que representa Sant Pere Màrtir.

.

Medi Natural/ Espais públics/ Mobilitat/ Aparcaments/ Equipaments/ Barris/ Elements Urbans/ Infraestructures

Documentació

Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola (2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987).

Estudis i Projectes associats:
Estudi previ de volums i interconnexions de l’estació intermodal a l’avinguda Diagonal de Barcelona. Projecte d’obra civil RET BUS
Projecte d’escales (Barcelona Regional)
Estudis telefònica. (Consorci Parc de Collserola)

Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici
Codi pla.SR268. MPGM zona delimitada pels carrers Santa Rosa i Ronda de Dalt.
Codi pla. C12. MPE d’ordenació dels terrenys de l’escola Thau, ubicada a l’Avinguda d’Esplugues,49,53

Mobilitat associada:
Metro L3, L9 Zona Universitària.

domingo, 15 de enero de 2012

CAMPUS, INVERSIO I SALUT A LES CORTS


Vida | 22/12/2006 - 03:35h | 22/12/2006 - 07:54h

Silvia Angulo

Barcelona

El portal del coneixement tendrá viviendas para jóvenes y más facultades, y mejorará la movilidad

La principal novedad del proyecto que pondrá orden en Zona Universitària es la creación de 150 viviendas dotacionales -construidas en terrenos calificados como equipamientos- destinadas al alquiler para jóvenes. Estos pisos se alzarán encima del depósito de aguas pluviales, construido hace unos años y que se ha convertido durante el día en un aparcamiento improvisado para estudiantes y servicios universitarios. Por la noche, es un lugar frecuentado por prostitutas y clientes. También es utilizado por los aficionados del fútbol los días que juega el Barça. El gerente del Institut Municipal d´Urbanisme, Ricard Frigola, explica que la ubicación de vivienda protegida en el interior del Campus será vital para darle vida por las noches y durante los fines de semana, cuando hay menos actividad en esta zona. Una mezcla de usos que evita la desertización y que también pretende crear comercios y destinar algunos de los locales a equipamientos y restauración. Según Frigola, con la creación de vivienda se pretende también frenar la presencia de prostitutas en las inmediaciones del Camp Nou.

Ver la noticia publicada el 22.12.2006 en LA VANGUARDIA, clicar

http://www.lavanguardia.com/vida/20061222/51297831249/el-portal-del-coneixement-tendra-viviendas-para-jovenes-y-mas-facultades-y-mejorara-la-movilidad.html


INVERSIÓ I SALUT A LES CORTS.-

elracodelescorts@hotmail.com

clicar la imagen para ampliar.Atenció primària
Altes d'aguts 172
Altes de subaguts 30
Altes hospital de dia 16
Atenció continuada
CAC Numància 14.388
Aquesta informació és el total de visites al CAC, i per
tant no és exclusivament els residents al districte es
Corts.
Urgències
Urgències ateses 643
TPA : Taxa de població atesa ajustada per edat per 100 habitants
CAP Montnegre EAP 4A,4B 55,7 195.561
CAP Les Corts/Helios EAP 4C 70,0 191.937
Total Les Corts 387.498
TPA Visites EAP
Llarga estada
Pacients atesos 89
Estades dels pacients atesos 9.822
Convalescència
Pacients atesos 103
Estades dels pacients atesos 9.122
Cures pal·liatives
Pacients atesos 22
Estades dels pacients atesos 629
Altes hospitals d'aguts 4.697
Hospital Clínic 50,56%
Hospital Sagrat Cor 18,50%
Hospital Sant Joan de Déu 4,51%
Casa de Maternitat 3,94%
Font: BOTSS, ASPB, Memòria CSB, dades facilitades pels proveïdors (SM), CMBD sociosanitari