martes, 31 de enero de 2012

PORTAS DE COLLSEROLA - (Les Corts)


1 PORTA DE LA DIAGONAL
Avinguda Diagonal - Sant Pere Màrtir

Objectius


Ordenació del sector prioritzant la continuïtat dels elements de verd urbà i de parc natural, actuals i de nova creació, incorporant un recorregut transversal entre la cota baixa de la ciutat (Avinguda Diagonal) fins al mirador de Sant Pere Màrtir (Passeig de les Aigües).

Dins l’àmbit d’actuació es proposaran solucions integrades dels diversos àmbits existents com poden ser entre d’altres: dipòsit d’aigües de Finestrelles i entorn, límits i entorn de l’escola St. Peter, la riera en el límit del barri de Finestrelles, els edificis de la companyia d’aigües AGBAR, finca de Sant Pere Màrtir, restes de bateries antiaèries de Finestrelles, mirador dels Xiprers, etc.

El recorregut a plantejar estudiarà el seu inici en la pròpia avinguda Diagonal, la compatibilitat del seu pas a través de l’actual Parc de Cervantes, el creuament de la Ronda de Dalt i la carretera d’Esplugues, la intersecció amb el Passeig de les Aigües, el mirador dels Xiprers i la cota superior que representa Sant Pere Màrtir.

.

Medi Natural/ Espais públics/ Mobilitat/ Aparcaments/ Equipaments/ Barris/ Elements Urbans/ Infraestructures

Documentació

Documentació genèrica: Foto Aèria, Fotos, Topogràfic, Parcel·lari i propietats, Elements inclosos en el catàleg de Patrimoni arquitectònic, Transcripció del Planejament vigent, Declaració de parc natural de la Serra de Collserola (2010) i Estudi Paisatgístic del vessant barceloní de la serra de Collserola (2007). Pla especial d’ordenació i protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (1987).

Estudis i Projectes associats:
Estudi previ de volums i interconnexions de l’estació intermodal a l’avinguda Diagonal de Barcelona. Projecte d’obra civil RET BUS
Projecte d’escales (Barcelona Regional)
Estudis telefònica. (Consorci Parc de Collserola)

Planejament associat http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercador.do?reqCode=inici
Codi pla.SR268. MPGM zona delimitada pels carrers Santa Rosa i Ronda de Dalt.
Codi pla. C12. MPE d’ordenació dels terrenys de l’escola Thau, ubicada a l’Avinguda d’Esplugues,49,53

Mobilitat associada:
Metro L3, L9 Zona Universitària.

No hay comentarios: