viernes, 3 de agosto de 2012

REVISTA TRAVESSERA - Programa d'Actuació del Districte (PAD)

Clicar la imagen para ampliar.


En nuestra próxima revista, vecinos y comercios opinan sobre 11 temas para mejorar nuestro barrio.

Estimado vecino envia tu opinion a nuestro email

elracodelescorts@hotmail.com
Programa d'Actuació del Districte (PAD)

Publicat el 27/06/2012
Programa d'Actuació del Districte (PAD) 2012-2015
El Programa d'Actuació Municipal (PAM) és un dels instruments del sistema de planificació de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que el Pla d'inversions Municipal (PIM) és el Pla financer per poder-lo desenvolupar. El PAM conté els objectius i les polítiques que preveu dur a terme l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona en els quatre anys de mandat electoral. D'acord amb Reglament Orgànic Municipal (ROM), el Programa d'Actuació del Districte (PAD) té per objecte la formulació de les prioritats estratègiques de l'equip de govern municipal al Districte, objectius que emanen de les directrius del PAM i tenen una aplicació directe en els barris de les Corts.

Veure mes a:

http://w110.bcn.cat/portal/site/LesCorts/menuitem.3f01c3b58fdb11b9e212e2126e424ea0/?vgnextoid=cb34c20f90e28310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_ES4.2.Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat. Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració dels barris de la ciutat, donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres

Pla d’equipaments Nova ubicació de l’escola de la Fundació Paideia en un dels solars de la Colònia Castells, generant una concentració de diversos equipaments que treballen per la inclusió de les persones amb discapacitat


Continuarem col·laborant amb la Diputació per a la disposició d’espai per a ús d'entitats i del districte dels jardins de la Maternitat

− Impulsarem la recuperació de la Casa Hurtado per a l’ús dels veïns del barri.

− Mantindrem la biblioteca Can Rosés, tot i la construcció de la nova biblioteca de Districte Comtes de Bell-lloc.

− Ampliarem l’espai de l’equipament en el Centre Cívic les Corts adreçat als projectes i entitats d’iniciativa juvenil

− Estudiarem novament la recuperació per a equipaments de l’edifici de Telefònica del carrer de Bordeus.

− Impulsarem la cessió de la residència de la Guàrdia Civil a l’Ajuntament de Barcelona per poder-hi fer equipaments.

No hay comentarios: